Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: 24 september kl. 18:34

Tema: Laboratoriearbete - 4

Hallå,

Gjorde om PCRn med nya kontrollprov för att försäkra att proceduren gick rätt till. Och det gjorde den denna gången! Det betyder att det är dags att gå vidare till nästa steg - att bryta ner DNA-templatet med DpnI för att möjliggöra en tight transformation. Syftet med transformationen är att föra in produkten i en lambda RED bakteriestam för att överkorsning ska ske och på så sätt att PCR-produkten ska integreras i cosmiden.

Startade även övernattkulturer av DY380 som innehåller cosmiderna av intresse och selekterade med Ampicillin och Kanamycin. Detta banar väg för nya experiment där cosmiderna ska verifieras med PCR.Tema: Psykisk hälsa - Fallet Anders Breivik

Anders Breivik dödade 77 personer den 22 Juli, 2011 och blev dömd till 21 år i fängelse. Innan han blev dömd genomgick han två psykiatriska utvärderingar. Den första utvärderingen löd att han hade paranoid schizofreni och därför var han enligt norsk lag oansvarig för brottet. Men eftersom att Breivik saknade hallucinatoner, disorganiserat tänkande, och var kapabel till att planera dådet under lång tid så ifrågasattes diagnosen. Efter en andra utvärdering drogs slutsatsen att Breivik hade narcissistisk personlighetsstörning kombinerat med patologiskt ljugande, och blev därför ansvarig för brottet.


Källa:
Stein Opjordsmoen. Delusional Disorder as a Partial Psychosis. Schizophr Bull. 2014 Mar; 40(2): 244?247.Tema: Laboratoriearbete - 3

Tjena,

Försökte att luska ut vad som hänt med mitt prov då kontrollen utan DNA också gav PCR-produkt. Körde återigen en gel för att se om det var krosskontamination, denna gången med endast kontrollen. Laddade 2µl Gene Ruler 1 kb plus och 5 µl prov med 1µl 6x laddningsbuffer och körde gelen på 100V, 2.0A, i 60 minuter. Sedan färgades DNAt med Midori Green i 60 minuter. Det var inte krosskontamination, kontrollen innehöll också DNA. Så får göra om PCRn och hoppas att den blir rätt denna gången.

Var tvungen att stryka om A's DY380 stammar med cosmiderna eftersom jag gjorde fel vid utstrykningen sist. De ströks ut på selektionsplattor med Ampicillin 100 µg/ml, Kanamycin 50 µg/ml, och Apramycin 50 µg/ml.Tema: Laboratoriearbete - 2

Hej,

Idag också gick det bra på labbet. Gjorde en 1%-ig agarosgel för att köra ut gårdagens PCR-produkt för att se om den var lyckad. Blev fundersam över att kontrollen utan DNA också verkade ha produkt... Kan det ha varit så att det läckte över prov till brunnen bredvid? Annars har jag ingen förklaring till fenomenet. Fick även tips av Veronica att ha i DNA-infärgningsämnet, "Midori green", i gelen istället för att post-staina då detta infärgningsprotokoll spar tid, Beställda verifierings-primers levererades igår, så löste upp DNAt i MQvatten idag för att göra en stamlösning som sedan späddes till en arbetslösning på 10 µM. Avslutningsvis ströks Abdos DY380-stammar innehållande cosmiderna ut för att påbörja verifieringsarbetet. Vi vet inte hur pålitligt hans arbete har varit, således verifieringssteg med PCR. Det var längesen utstrykningar gjorde - första gången på flera år - så vi får se imorgon när bakterierna växt till sig om tekniken var adekvat.Tema: Laboratoriearbete - 1

Hallå,

Idag var en bra dag på labbet. Gjorde en stamlösning "ampicillin sodium", och beredde media där bakteriestammarna med cosmiderna ska växa. Cosmiderna ska snart verifieras med PCR för att vi ska kunna försäkra oss om att de är de rätta.

Lyckades att programmera thermocyklern med ett avancerat program för att göra en PCR vars produkt ska undersökas via agarosgelektrofores imorgon. Om PCRn ger en bra produkt så ska detta experimentet upprepas med andra mutagena primers. De mutagena primers används för att amplifiera en antibiotikaresistenskassett som sedan ska rekombineras in i cosmiderna för att skapa så kallade "knock-out cosmider".Tema: Psykisk hälsa - Beroende; Visste du att...

Visste du att
* Beroende är en kronisk, förvärvad hjärnsjukdom
* Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det är missbruk av en substans eller av ett beteende, vilket gör att man kan behandla på liknande sätt.
* I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende.
* Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling.
* Beroendesjukdomarna kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per årKälla:
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/beroende/Tema: Psykisk hälsa - Schizofreni; Visste du att...

Visste du att?
* Schizofreni drabbar mest yngre personer mellan 18 och 35 år.
* I Sverige insjuknar i genomsnitt 15 personer per 100 000 invånare och år i schizofreni.
* Cirka 35 000 personer i Sverige har schizofreni.
* Med läkemedelsbehandling kan mycket lidande undvikas.
* Den största riskfaktorn för att drabbas av schizofreni är ärftlighetKälla:
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/schizofreni/Tema: Psykisk hälsa - Dyslexi; vad är det?

"Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats normalt. Det är dock viktigt att påpeka att en dyslektisk person inte är mindre intelligent. Dyslexi är ärftligt och vanligare hos pojkar än hos flickor. Oftast upptäcks dyslexi i förskola eller tidig skolålder. Den som har dyslexi blir inte helt av med sina besvär. Man kan dock få hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter."

Källa:
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/dyslexi/, 29 December 2019

Tema: Psykisk hälsa - Bipolär - i siffror och statistik

Det bipolära spektrat är ett stort hälsoproblem, med en estimerad livstidsprevalens på mellan 1.5-6%. Bipolaritet associeras med en signifikant ökning i självmordsrisk; ungefär 25% av patienterna gör självmordsförsök varav ca 11% lyckas. Medelåldern då bipolär typ 1 märks av är 18, medan den är 22 för bipolär typ 2. Bipolär typ 1 är lika vanligt hos män som hos kvinnor, medan bipolär typ två är vanligare hos kvinnor än hos män. Det finns ingen tydlig korrelation mellan bipolaritet och etnicitet, socioeknomisk status, eller boende i tät-/glesbebyggt område. Däremot verkar det vara vanligare bland bipolära att vara ogifta än gifta.
Källor:
Ghaemi SN. Bipolar disorder and antidepressants: an ongoing controversy. Primary Psychiatry. 2001;8(2):28?34.
NIMH workshop report on treatment of bipolar disorder. Prien RF, Potter WZ. Psychopharmacol Bull. 1990; 26(4):409-27.
Hirschfeld RMA, Bowden CL, Gitlin MJ, et al. Practice guideline for the treatment of patients with bipolar disorder (revision) [April 14, 2006];Am J Psychiatry. 2002 159(Suppl):1?35.
Affective disorders in five United States communities. Weissman MM, Leaf PJ, Tischler GL, Blazer DG, Karno M, Bruce ML, Florio LP. Psychol Med. 1988 Feb; 18(1):141-53.
Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Arch Gen Psychiatry. 2005 Jun; 62(6):593-602.