Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: 24 september kl. 18:34

Tema: Psykisk hälsa - Sömn; Sömnhygien

Tips till att etablera god sömnhygien.


* Följ ett konsekvent sömnschema. Vakna vid samma tid varje dag, även på helger och semestrar.
* Lägg dig på en tid du kan få åtminstone 7 timmars sömn.
* Gå till sängs när du är trött.
* Om du är vaken efter 20 minuter, lämna sängen.
* Etablera en avslappnad sängrutin.
* Använd endast sängen till att sova och sex.
* Gör sovrummet tyst och håll det svalt.
* Begränsa exponering till ljus på kvällarna.
* Stäng av elektronisk apparatur åtminstone 30 minuter innan läggdags (2 timmar ännu bättre).
* Undvik stora mål mat innan läggdags. Om du är hungrig på kvällen ät ett lättare mellanmål.
* Träna regelbundet och ät hälsosamt.
* Undvik kaffein.
* Undvik alkohol.
* Minska vattenintag innan sänggående.

Källa parafraserad:
http://sleepeducation.org/essentials-in-sleep/healthy-sleep-habits, tillgång Oktober 19, 2019Tema: Psykisk hälsa - Schizofreni; Ökad risk vid förlust

Människor med schizofreni har en förväntad livslängd som är 10-20 år kortare än den allmänna befolkningens. Den kortare livslängden kan orsakas av bland annat självmord men även av somatiska sjukdomar så som hjärt och kärlsjukdomar. Ca 1% av befolkningen har sjukdomen vilken kan yttra sig i rörigt tankeflöde och känsloläge, och rörig perception.

En svensk/dansk studie tyder på att de som förlorar en nära anhörig innan 18 års ålder löper en ökad risk för att utveckla sjukdomen schizofreni.


Källa:
Westman J, Eriksson SV, Gissler M, et al. Increased cardiovascular mortality in people with schizophrenia: a 24-year national register study. Epidemiol Psychiatr Sci. 2018;27(5):519?527.
Liang H, Olsen J, Yuan W, et al. Early Life Bereavement and Schizophrenia: A Nationwide Cohort Study in Denmark and Sweden. Medicine (Baltimore). 2016;95(3):e2434.Tema: Psykisk hälsa - Alkoholism; Acetaldehyd gör skadan

Även hos vanligtvis friska människor är alkohol giftigt mot de flesta organen i doser högre än två drinkar per dag. Långsiktigt exponering ökar genrellt risken för skada på det gastrointestinala, kardiovaskulära, immun, och nervsystemet. Det blir giftigt för kroppens celler när etanol börjar förvandlas till acetaldehyd, ett ämne som skadar cellerna på insidan både hos djur och människor.


Källa:
Alcohol and acetaldehyde in public health: from marvel to menace. Guo R, Ren J. Int J Environ Res Public Health. 2010 Apr; 7(4):1285-301.Tema: Psykisk hälsa - Rökning; Anledningar att sluta

Tobakrökning estimeras att orsaka förtida död hos ca 6 millioner människor årligen jorden runt.

Huvudsakliga orsaker till förtida död och fördelar med att sluta röka tobak:
* Missfall och underutvecklat foster - Kan förebyggas om rökning avslutas tidigt under graviditeten; risken mildras om rökning avslutas under pågående graviditet
* Kranskärlssjukdom och stroke - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; och risken är delvis reversibel om rökning avslutas senare
* Cancer i lunga och luftvägar - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; fortsatt ökad risk förhindras när rökning avslutas
* Kronisk obstruktiv lungsjukdom - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; fortsatt försämring kan saktas ner om rökning avslutas


Källa:
World Health Organization (2013). WHO report on the global tobacco epidemic, 2013: enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship. Geneva: WHO.Tema: Psykisk hälsa - Bulimia nervosa; Tre nyckelpunkter

Uppåt 1% av unga kvinnor har bulimia nervosa, vilket karaktäriseras av en intensiv upptagenhet med kroppsvikt, okontrollerad hetsätning, och extrema åtgärder för att motverka rädslan av effekterna av att överäta.

* Människor med bulimia nervosa kan vara normalviktiga vilket kan göra det svårt att diagnosticera.
* Övervikt har associerats med en ökad risk för bulimia nervosa och även en sämre prognos, så väl har personlighetsstörningar och drogmissbruk.
* Efter 10 år har ca 50% med bulimia nervosa återhämtat sig, 30% har återhämtat sig delvis, och mellan 10-20% har fortfarande symtom.


Parafraserat från källa:
Hay PJ, Claudino AM. Bulimia nervosa. BMJ Clin Evid. 2010;2010:1009. Published 2010 Jul 19.


PS. Män kan också ha bulimia nervosa. Nämnd studie har fokuserat på kvinnor.Tema: Psykisk hälsa - Psykos; Utlöst av Brexit

Akut övergående psykos utlöstes hos en 40-årig man som ett resultat av att Brexit röstades igenom.

En 40-årig man fördes till sjukhus akut psykotisk, 3 veckor efter det att Brexit röstades igenom. Hans psykiska hälsa försämrades snabbt efter att resultatet meddelades, med allvarlig oro gällande Brexit. Han v ar förvvirrad och hade flyktiga tankar. Han hade även hörselhallucinationer, var paranoid, och uppvisade misidentifierngs- och bisarra vanföreställningar. Han blev helt frisk efter 2 veckors olanzapinbehandling (antipsykotisk medicin). Han hade 13 år tidigare upplevt ett liknande skov som varade några dagar som en konsekvens av stress på arbetet.

Tyckte artikeln var lustig och intressant där Brexit verkar ha varit en bidragande utlösande faktor.


Parafraserad källa:
Katshu MZUH. Acute transient psychotic disorder precipitated by Brexit vote. BMJ Case Rep. 2019 Oct 1;12(10).Tema: Psykisk hälsa - Självskadebeteende; I siffror!

Självskadebeteende (självförgiftning eller självskada) är vanligt hos unga (11-25 år). Självskada är vanligast hos 15-24 åringar där det är vanligare hos honor än hos hanar. Mörkertalet verkar vara högt i sjukhus, då studier på personer utanför sjukhuset påstår att ca 10% av unga någon gång har självskadat sig.

Självskada upprepas ofta. Hos unga som tar sig till sjukhuset pga självskada har ca hälften skadat sig själva innan och 18% kommer att upprepa beteendet inom ett år (och återbesöka sjukhuset). Självskadebeteende är starkt kopplat till genomfört självmord då 40-60% av de som begår självmord tidigare har haft ett självskadebeteende, bilket gör det den starkaste prediktorn för självmord. I en studie förslogs till och med att 80% av unga som dog i självmord året innan hade självskadat sig.

Källa:
Hawton K, Bergen H, Casey D, et al. Self-harm in England: a tale of three cities. Multicentre study of self-harm. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2007;42:513?21.
Hawton K, Bergen H, Waters K, et al. Epidemiology and nature of self-harm in children and adolescents: findings from the multicentre study of self-harm in England. Eur Child Adolesc Psychiatry 2012;21:369?77.
Hawton K, Saunders KEA, Connor RCO. Series suicide 1 self-harm and suicide in adolescents. Lancet 2012;379:2373?82.Tema: Psykisk hälsa - Självmord; En modell

Självmord kan beskrivas med 3-stegs teorin eller 3ST modellen - modellen är självförklarande. Social isolering och ensamhet är en av de huvudsakliga riskfaktorerna associerade med självmord. En uppmaning till människor att vara mer inkluderande.Källor:
https://www.researchgate.net/figure/Illustration-of-the-Three-Step-Theory-3ST-of-suicide-Klonsky-May-2015_fig2_320947412, 7 Oktober 2019.
Calati R, Ferrari C, Brittner M, Oasi O, Olié E, Carvalho AF, Courtet P. Suicidal thoughts and behaviors and social isolation: A narrative review of the literature. J Affect Disord. 2019 Feb 15;245:653-667.Tema: Psykisk hälsa - Elektrokonvulsiv terapi

Elektrokonvulsiv terapi (EKT) är en effektiv behandling mot depression, bipolär, och schizofreni. Förbättring kan märkas hos patienten snabbare än med andra läkemedel - inom en vecka efter påbörjad behandling. En behandling med EKT utförs ca 12 sessioner (elstötar skickas genom hjärnan) och är ett alternativ för patienter som inte svarar på andra läkemedel, är psykotiska, självmordsbenägna, eller farliga mot sig själva. EKT är en relativt snäll behandling, men kan medföra minnesförlust upp till flera månader efter proceduren. Det verkar även som att tidigare rön har ersatts med ny kunskap - där EKT inte verkar leda till demens.

Vilka bör använda sig av EKT? Patienter med:

* Högt behov för en antidepressiv respons
* Historia av bra respons till EKT
* Preferens för EKT
* Hög självmordsrisk
Källor:
Suma P. Chand; Hasan Arif. Depression. 2018
Chu CW, Chien WC, Chung CH, et al. Electroconvulsive Therapy and Risk of Dementia-A Nationwide Cohort Study in Taiwan. Front Psychiatry. 2018;9:397. Published 2018 Sep 7. doi:10.3389/fpsyt.2018.00397