Scientists bloggKille, 28 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: 3 september kl. 14:58

Tema: Psykisk hälsa - Antipsykotisk medicin; minskar cancerrisk?

Antipsykotiska mediciner kan vara potentiella anticancermedel. Patienter med schizofreni har ofta en minskad tumörfrekvens efter att ha genomgått långvarig behandling.


Källa:
Zhang W, Zhang C, Liu F, et al. Antiproliferative activities of the second-generation antipsychotic drug sertindole against breast cancers with a potential application for treatment of breast-to-brain metastases. Sci Rep. 2018;8(1):15753. Published 2018 Oct 25.Tema: Psykisk hälsa - Psykos; en autoimmun sjukdom?

Mängden stödjande bevis att det finns en länk mellan immunologiska processer och psykossjukdomar har ökat. Ökade nivåer av inflammatoriska markörer kan hittas i både blodet och cerebrospinalvätskan hos patienter med psykos, där nivåerna verkar vara högre hos patienter med en första psykotisk episod eller vid ett akut återfall. Ytterligare så har vissa även hittat en association mellan högre nivåer av inflammation under barndomen och en ökad risk för psykossjukdomar. Dessutom har högre nivåer av inflammationsmarkörer associerats med en avsaknad av respons av behandling. Antiinflammatorisk bahndling har visat sig vara speciellt välgörande effekt hos den subgruppen av patienter.


Källa:
Miller BJ, Buckley P, Seabolt W, Mellor A, Kirkpatrick B. Meta-analysis of cytokine alterations in schizophrenia: clinical status and antipsychotic effects. Biol Psychiatry. (2011) 70:663?71. 10.1016/j.biopsych.2011.04.013
Goldsmith DR, Rapaport MH, Miller BJ. A meta-analysis of blood cytokine network alterations in psychiatric patients: comparisons between schizophrenia, bipolar disorder and depression. Mol Psychiatry. (2016) 21:1696?709. 10.1038/mp.2016.3
Bechter K, Reiber H, Herzog S, Fuchs D, Tumani H, Maxeiner HG. Cerebrospinal fluid analysis in affective and schizophrenic spectrum disorders: identification of subgroups with immune responses and blood?CSF barrier dysfunction. J Psychiatr Res. (2010) 44:321?30. 10.1016/j.jpsychires.2009.08.008
Khandaker GM, Pearson RM, Zammit S, Lewis G, Jones PB. Association of serum interleukin 6 and C-reactive protein in childhood with depression and psychosis in young adult life: a population-based longitudinal study. JAMA psychiatry. (2014) 71:1121?8. 10.1001/jamapsychiatry.2014.1332
Metcalf SA, Jones PB, Nordstrom T, Timonen M, Mäki P, Miettunen J, et al. . Serum C-reactive protein in adolescence and risk of schizophrenia in adulthood: a prospective birth cohort study. Brain Behav Immun. (2017) 59:253?9. 10.1016/j.bbi.2016.09.008
Mondelli V, Ciufolini S, Belvederi Murri M, Bonaccorso S, Di Forti M, Giordano A, et al. . Cortisol and inflammatory biomarkers predict poor treatment response in first episode psychosis. Schizophr Bull. (2015) 41:1162?70. 10.1093/schbul/sbv028
Girgis RR, Ciarleglio A, Choo T, Haynes G, Bathon JM, Cremers S, et al. . A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of tocilizumab, an interleukin-6 receptor antibody, for residual symptoms in schizophrenia. Neuropsychopharmacology. (2018) 43:1317?23. 10.1038/npp.2017.258Tema: Corona - Prognos

Baserat på nuvarande infromation, har de flesta patienter en god prognos, men några få hamnar i ett kritiskt tillstånd, speciellt äldre och de med en underliggande kronisk sjukdom. Den första Mars 2020 var det totalt 80,000 konfirmerade fall, inkluderat 14.500 (18.1%) som hade allvarlig sjukdom och 2800 dödsfall (3.5%) i China som rapporterat av WHO.

Källa:
WHO . Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. 2020.Tema: Corona - Symtom

Enligt en studie ledd av Prof. Nan-Shan Zhong's team, genom att ha testat 1099 laboratorie-konfirmerade fall, har de hittat att de vanligaste symtomen inkluderar feber (88.7%), hosta (67.8%), trötthet (38.1%), slemhosta (33.4%), andnöd (18.6%), halsont (13.9%), och huvudvärk (13.6%). Ytterligare, så var det en del av patienterna som upplevde gastrointestinala symtom, med diarré (3.8%) och kräkningar (5.0%). Denna studie är gjord på en asiatisk population, det kan vara så att symtomprofilen ser något annorlunda ut för de som ej tillhör en annan population.

Källa:
Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020.
Guo, Yan-Rong et al. ?The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak - an update on the status.? Military Medical Research vol. 7,1 11. 13 Mar. 2020Tema: Laboratoriearbete - 7

Hallå,

Idag var en chill dag på labbet med några små experiment. Körde ut min PCR-produkt på en agarosgel och det verkar som att K.O cosmiden har fått antibiotikaresistens-kassetten insatt. Transformationen av DY380 med en av comsiderna fungerade inte. Det måste vara cosmidpreppen som är kass efterom att personen som arbetade på projektet innan mig också hade besvär med att få en fungerande transformation. Därför bestämde vi oss att hämta en bakteriestam med cosmiden från -80-frysen för att göra en ny prep. och se om det fungerar då. Slutligen startades övernattskulturer av några av cosmiderna för att verifiera om överkorsning har skett.Tema: Laboratoriearbete - 6

Hej,

Dropdialyserade för första gången idag. Då tar en ett 0.025 µm VSWP membranfilter och blöter det. Membranet flyter på vattenytan och provet som ska dialyserats läggs som en droppe på membranet och lämnas i rumstemperatur i 2 timmar.

Senare under dagen gjordes en transformation av kompetenta DY380 bakterier. Cellerna togs ur -80 frysen och töades på is i tio minuter. DNAt som skulle transformeras in i DY380 tillsattes och sedan lades provet på is i 30 minuter, vilket följdes av en värmechock på 30 grader i 90 sekunder. Medium tillsattes kort efter värmechocken och den nya stammen inkuberades i 30 grader för att tillåta återhämtningen innan den ströks ut på LB agar 100µg/ml ampicillin och 50 µg/ml kanamycin. Stammen inkuberades 30 grader över natt.

I slutet av dagen gjordes en PCR för att verifiera att cosmiden har en apramycinresistenskassett där genen vi är intresserde av bör sitta.Tema: Laboratoriearbete - 5

Hallå hallå,

Idag gjordes många olika saker i labbet. Först, poolade PCR-produkterna från 13 och 17 februari och gjorde en PCR-purification med QIAGENs Quick-Start Protocol och eluerade produkten i 50 µl H2O. Därpå utfördes en DpnI klyvning för att bli av med templatet i PCRreaktionerna. Inkuberade klyvningsreaktionen i 37 grader och värmeinaktiverade enzymet genom att värmebehandla 80 grader i 20 minuter. Eller ja, gjorde det i 25 minuter för att vara exakt, eftersom värmeledningsförmågan från värmeblocket genom luft är låg. Drog över på tiden för att vara säker att en inaktivering verkligen ägt rum. Därefter, en Quebecprep av DY380 stammen med cosmid för att rena fram cosmiden och för att kunna göra en bedömning om cosmiden är en knock-out cosmid via PCR. Avslutningsvis, så förbereddes en 1-molarig NaOH lösning och LB agarplattor med ampicillin och kanamycin.

Imorgon ska en cosmid transformeras in i DY380 för att kunna göra en knock-out cosmid med en gen vi är intresserade av. Dessutom, en dropdialys för att göra bufferten i ett av proven saltlöst så att det också kan transformeras in i DY380. Vid elektroporering är det viktigt att provet är saltlöst.