Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: Igår 17:50

Tema: Psykisk hälsa - Beroende; Visste du att...

Visste du att
* Beroende är en kronisk, förvärvad hjärnsjukdom
* Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det är missbruk av en substans eller av ett beteende, vilket gör att man kan behandla på liknande sätt.
* I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende.
* Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling.
* Beroendesjukdomarna kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per årKälla:
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/beroende/Tema: Psykisk hälsa - Schizofreni; Visste du att...

Visste du att?
* Schizofreni drabbar mest yngre personer mellan 18 och 35 år.
* I Sverige insjuknar i genomsnitt 15 personer per 100 000 invånare och år i schizofreni.
* Cirka 35 000 personer i Sverige har schizofreni.
* Med läkemedelsbehandling kan mycket lidande undvikas.
* Den största riskfaktorn för att drabbas av schizofreni är ärftlighetKälla:
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/schizofreni/Tema: Psykisk hälsa - Dyslexi; vad är det?

"Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats normalt. Det är dock viktigt att påpeka att en dyslektisk person inte är mindre intelligent. Dyslexi är ärftligt och vanligare hos pojkar än hos flickor. Oftast upptäcks dyslexi i förskola eller tidig skolålder. Den som har dyslexi blir inte helt av med sina besvär. Man kan dock få hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter."

Källa:
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/dyslexi/, 29 December 2019

Tema: Psykisk hälsa - Bipolär - i siffror och statistik

Det bipolära spektrat är ett stort hälsoproblem, med en estimerad livstidsprevalens på mellan 1.5-6%. Bipolaritet associeras med en signifikant ökning i självmordsrisk; ungefär 25% av patienterna gör självmordsförsök varav ca 11% lyckas. Medelåldern då bipolär typ 1 märks av är 18, medan den är 22 för bipolär typ 2. Bipolär typ 1 är lika vanligt hos män som hos kvinnor, medan bipolär typ två är vanligare hos kvinnor än hos män. Det finns ingen tydlig korrelation mellan bipolaritet och etnicitet, socioeknomisk status, eller boende i tät-/glesbebyggt område. Däremot verkar det vara vanligare bland bipolära att vara ogifta än gifta.
Källor:
Ghaemi SN. Bipolar disorder and antidepressants: an ongoing controversy. Primary Psychiatry. 2001;8(2):28?34.
NIMH workshop report on treatment of bipolar disorder. Prien RF, Potter WZ. Psychopharmacol Bull. 1990; 26(4):409-27.
Hirschfeld RMA, Bowden CL, Gitlin MJ, et al. Practice guideline for the treatment of patients with bipolar disorder (revision) [April 14, 2006];Am J Psychiatry. 2002 159(Suppl):1?35.
Affective disorders in five United States communities. Weissman MM, Leaf PJ, Tischler GL, Blazer DG, Karno M, Bruce ML, Florio LP. Psychol Med. 1988 Feb; 18(1):141-53.
Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Arch Gen Psychiatry. 2005 Jun; 62(6):593-602.Tema: Psykisk hälsa - Sömn; Missuppfattningar 5/5

Missuppfattning 5: En "god natts sömn" kan bota dagströtthet.

Överdriven dagströtthet kan associeras med sömnsjukdom. Sömnsjukdomar, sömnapné, insomni, och narkolepsi, behöver behandlas med beteendeförändringar, mediciner, eller till och med kirurgiska ingrepp för att lindra symtomen. Extra sömn eliminerar nödvändigtvis inte dagströtthet som orsakas av sådana sjukdomar.


Källa:
National Heart, Lung, and Blood Institute. Insomnia. Bethesda, MD: NHLBI; 1995. (NIH Pub. No. 95-3801)
National Heart, Lung, and Blood Institute. Problem sleepiness. Bethesda, MD: NHLBI; 1997a. (NIH Pub. No. 97-4071)Tema: Psykisk hälsa - Sömn; Missuppfattningar 4/5

Missuppfattning 4: Människor behöver mindre sömn ju äldre de blir.

Äldre behöver inte mindre sömn, men de får ofta mindre sömn. Det är för att förmågan att sova långa perioder och att gå in i djupa vilostadier under sömnen minskar med åldern. Många äldre människor har en mer fragil sömn och blir störda lättare av ljus och oväsen än när de var yngre. Det är också vanligare att ha medicinska tillstånd vilka bidrar till sömnproblem vid högre ålder.


Källa:
Rechtschaffen A. Current perspectives on the function of sleep. Perspectives in Biological Medicine. 1998;41:359?390.Tema: Psykisk hälsa - Sömn; Missuppfattningar 3/5

Missuppfattning 3: Kroppen anpassar sig snabbt till olika sömnschema

Den biologiska klockan som time-ar och kontrollerar en persons sömn-/vakencykel kommer att försöka fungera efter det normala dag/nattschemat även när en person försöker att ändra den. De som jobbar natt känner sig naturligt trötta när det blir nattetid - en liknande känsla som uppstår vid resande med jetlag. Denna konflikt, att försöka vara vaken under hjärnans biologiska nattetid, leder till en försämring i kognition och motorik.

Den biologiska klockan kan återställas med en till två timmar som mest per natt.


Källa:
Rechtschaffen A. Current perspectives on the function of sleep. Perspectives in Biological Medicine. 1998;41:359?390.
Hastings M. The brain, circadian rhythms, and clock genes. British Medical Journal. 1998;317:1704?1707.Tema: Psykisk hälsa - Sömn; Missuppfattningar 2/5

Missuppfattning 2: Att få endast 1 timme mindre sömn per natt kommer inte påverka daglig funktion.

När den dagliga sömndosen är lägre än vad individen behöver, så utvecklas en "sömnskuld".Även relativt liten minskning i sömntid (till exempel 1 timme), kan ackumulera över dagar och orsaka sömnskuld. Om skulden är för hög så kan det utvecklas till sömnighet under dagen. Även om individen inte inser sin trötthet, så kan sömnskulden ha en kraftfull effekt på daglig prestanda, tänkande, och humör.


Källa:
Rechtschaffen A. Current perspectives on the function of sleep. Perspectives in Biological Medicine. 1998;41:359?390.Tema: Psykisk hälsa - Sömn; Missuppfattningar 1/5

Missuppfattning 1: Sömn är generellt en stund för kroppen och hjärnan att stängas av för att vila.

Även om det sker en liten minskning i kroppens metaboliska aktivitet, så finns det inga bevis för att något av organen eller de regulatoriska systemen stängs av under sömnen. En del av hjärnaktiviteten, inklusive deltavågorna, ökar dramatiskt. Dessutom så ökar det endkrina systemet utsöndringen av vissa hormon under sömnen, så som tillväxthormon och prolaktin. Under REM så är många delar av hjärnan lika aktiva som under vaket tillstånd.

Källa:
Rechtschaffen A. Current perspectives on the function of sleep. Perspectives in Biological Medicine. 1998;41:359?390.