Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: 24 september kl. 18:34

Tema: Psykisk hälsa - Beroende; Visste du att...

Visste du att
* Beroende är en kronisk, förvärvad hjärnsjukdom
* Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det är missbruk av en substans eller av ett beteende, vilket gör att man kan behandla på liknande sätt.
* I Sverige är ca 125 000 personer i någon mån spelberoende.
* Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling.
* Beroendesjukdomarna kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per årKälla:
https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/beroende/


Logga in för att kommentera