Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: 24 september kl. 18:34

Tema: Psykisk hälsa - Sömn; Missuppfattningar 4/5

Missuppfattning 4: Människor behöver mindre sömn ju äldre de blir.

Äldre behöver inte mindre sömn, men de får ofta mindre sömn. Det är för att förmågan att sova långa perioder och att gå in i djupa vilostadier under sömnen minskar med åldern. Många äldre människor har en mer fragil sömn och blir störda lättare av ljus och oväsen än när de var yngre. Det är också vanligare att ha medicinska tillstånd vilka bidrar till sömnproblem vid högre ålder.


Källa:
Rechtschaffen A. Current perspectives on the function of sleep. Perspectives in Biological Medicine. 1998;41:359?390.


Logga in för att kommentera