Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: Idag 07:56

Tema: Psykisk hälsa - Rökning; Anledningar att sluta

Tobakrökning estimeras att orsaka förtida död hos ca 6 millioner människor årligen jorden runt.

Huvudsakliga orsaker till förtida död och fördelar med att sluta röka tobak:
* Missfall och underutvecklat foster - Kan förebyggas om rökning avslutas tidigt under graviditeten; risken mildras om rökning avslutas under pågående graviditet
* Kranskärlssjukdom och stroke - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; och risken är delvis reversibel om rökning avslutas senare
* Cancer i lunga och luftvägar - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; fortsatt ökad risk förhindras när rökning avslutas
* Kronisk obstruktiv lungsjukdom - Kan förebyggas om rökning avslutas i tidig vuxen ålder; fortsatt försämring kan saktas ner om rökning avslutas


Källa:
World Health Organization (2013). WHO report on the global tobacco epidemic, 2013: enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship. Geneva: WHO.


Logga in för att kommentera