Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: Idag 07:56

Tema: Psykisk hälsa - Psykos; Utlöst av Brexit

Akut övergående psykos utlöstes hos en 40-årig man som ett resultat av att Brexit röstades igenom.

En 40-årig man fördes till sjukhus akut psykotisk, 3 veckor efter det att Brexit röstades igenom. Hans psykiska hälsa försämrades snabbt efter att resultatet meddelades, med allvarlig oro gällande Brexit. Han v ar förvvirrad och hade flyktiga tankar. Han hade även hörselhallucinationer, var paranoid, och uppvisade misidentifierngs- och bisarra vanföreställningar. Han blev helt frisk efter 2 veckors olanzapinbehandling (antipsykotisk medicin). Han hade 13 år tidigare upplevt ett liknande skov som varade några dagar som en konsekvens av stress på arbetet.

Tyckte artikeln var lustig och intressant där Brexit verkar ha varit en bidragande utlösande faktor.


Parafraserad källa:
Katshu MZUH. Acute transient psychotic disorder precipitated by Brexit vote. BMJ Case Rep. 2019 Oct 1;12(10).


Logga in för att kommentera