Scientists bloggKille, 26 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: Idag 07:56

Tema: Psykisk hälsa - Självskadebeteende; I siffror!

Självskadebeteende (självförgiftning eller självskada) är vanligt hos unga (11-25 år). Självskada är vanligast hos 15-24 åringar där det är vanligare hos honor än hos hanar. Mörkertalet verkar vara högt i sjukhus, då studier på personer utanför sjukhuset påstår att ca 10% av unga någon gång har självskadat sig.

Självskada upprepas ofta. Hos unga som tar sig till sjukhuset pga självskada har ca hälften skadat sig själva innan och 18% kommer att upprepa beteendet inom ett år (och återbesöka sjukhuset). Självskadebeteende är starkt kopplat till genomfört självmord då 40-60% av de som begår självmord tidigare har haft ett självskadebeteende, bilket gör det den starkaste prediktorn för självmord. I en studie förslogs till och med att 80% av unga som dog i självmord året innan hade självskadat sig.

Källa:
Hawton K, Bergen H, Casey D, et al. Self-harm in England: a tale of three cities. Multicentre study of self-harm. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2007;42:513?21.
Hawton K, Bergen H, Waters K, et al. Epidemiology and nature of self-harm in children and adolescents: findings from the multicentre study of self-harm in England. Eur Child Adolesc Psychiatry 2012;21:369?77.
Hawton K, Saunders KEA, Connor RCO. Series suicide 1 self-harm and suicide in adolescents. Lancet 2012;379:2373?82.


Logga in för att kommentera