Scientists bloggKille, 25 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: 19 juli kl. 07:24

Tema: Psykisk hälsa - Sex; Sexmissbruk

Sexmissbruk defineras som tvångsmässigt sexuellt beteende vilket interfererar med det normala livet och orsakar svår stress för familj, vänner, och på arbetsplats. Sexmissbruk kallas även för sexberoende, hypersexualitet, och sexuellt tvång. Oavsett vad vi väljer att kalla det så är det ett tvångsmässigt beteende som dominerar missbrukarens liv. Sexmissbrukare gör sex till en viktigare prioritet än familj, vänner, och arbete, och sex blir det som organiserar individens liv. De är villiga att offra det de tycker om allra mest för att kunna få fortsätta sitt ohälsosamma beteende.

Trots att ingen storskalig modern epidemiologisk studie verkar ha gjorts, så estimerades prevalensen av sexmissbruk vara ca 3-6% för ca 30 år sedan. Idag är antagligen siffran i den högre delen av spannet tack vare internet och lättillgängligheten till pornografi.


Källor:
Singer B, Toates FM. Sexual motivation. J Sex Research. 1987;23:481?501.
Coleman E. Is your patient suffering from compulsive sexual behavior? (1992) Psychiatric Annals, 22(6), 320?325.


Logga in för att kommentera