Scientists bloggKille, 25 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: 19 juli kl. 07:24

Tema: Psykisk hälsa - Återhämtning; Återfall i drogmissbruk

Nyckeln till att undvika återfall i drogmissbruk är att förstå att det är en gradvis process. Det börjar veckor och ibland månader innan individen håller i en flaska eller i sin drog. Återfall är en komplicerad process, men det kan vara lättare att förstå om den ses som tre steg. Emotionellt, mentalt, och fysiskt återfall.


1. Emotionellt återfall. Under emotionellt återfall så tänker in individen på att använda drogen. De minns sitt förra återfall och vill inte att det ska hända igen. Men deras känslor och beteenden banar väg för ett återfall. Eftersom att många missbrukare inte funderar på att använda drogen i detta skede, så är förnekelse en viktig del i att identifiera emotionellt återfall.

Tecknen på emotionellt återfall inkluderar att:
* Hålla tillbaka känslor
* Isolera sig socialt
* Undvika möten som en del av återfallsprevention, eller att inte dela med sig på möten
* Fokusera på andra människors problem och hur andra påverkar missbrukaren
* Dåliga mat- och sömnvanor

Emotionellt återfall skulle kunna sammanfattas som att personen tar hand om sig själv emotionell, psykologisk, och fysisk på ett inadekvat sätt.


2. Mentalt återfall. I denna fas pågår ett krig i individens huvud. Delar av personen vill använda, men en annan del vill inte. Ju djupare en person faller i mentalt återfall så minskar motståndet att återfalla och deras behov av att undvika drogen ökar.

Tecken på mentalt återfall är att:
* Känna begär för drogen
* Tänka på människor, platser, och saker som associeras med tidigare användning
* Förminska konsevenserna av och att förhärliga tidigare användning
* Ljuga
* Tänka i banor att bättre vilja kontrollera användning
* Leta efter möjligheter att återfalla
* Planera ett återfall.


3. Fysiskt återfall, händer när personen börjar att använda drogen igen. Fysiskt återfall kan delas in i "fall" (första gången som drogen används), och "återfall" (om användningen av drogen inducerar en period av okontrollerad användning). Det har visat sig att personer som har ett fall inte fullt förstår konsekvenserna av att "bara" ta en liten mängd. Det kan räcka med ett enda fall, för att hamna i återfall och i okontrollerad användning igen. Mest viktigt är att det kan leda till mentalt återfall där personen tänker ohämmat om att använda drogen, vilket kan reslutera i fysiskt återfall.

De flesta fysiska återfall är återfall som orsakas av att en möjlighet ges att ta drogen. De händer när individen ser en möjlighet att kunna använda utan att åka fast.


En del i att undvika återfall är att lära sig om återfallsförloppet och att utveckla bra strategier till att undvika återfall.


Källor:
Gorski TT, Miller M. Counseling for Relapse Prevention. Independence, MO: Herald House/Independence Press; 1982.
Gorski T, Miller M. Staying Sober: A Guide for Relapse Prevention. Independence, MO: Independence Press; 1986.
Melemis SM. I Want to Change My Life: How to Overcome Anxiety, Depression and Addiction. Toronto: Modern Therapies; 2010.
Melemis SM. Relapse Prevention and the Five Rules of Recovery. Yale J Biol Med. 2015;88(3):325?332. Published 2015 Sep 3.


Logga in för att kommentera