Scientists bloggKille, 25 år. Bor i Helsingborg, Skåne län. Är offline och var senast aktiv: 19 juli kl. 07:24

Tema: Psykisk hälsa - Bulimia Nervosa; Nervbanor tar över

Neuroradiologi föreslår att störningar i kontroll- och uppmärksamhetsprocesser är kopplade till funktionella och anatomiska abnormaliteter i frontostriala och temporoparietala regionerna hos en individ med Bulimia Nervosa. Både kvinnor och unga tjejer med Bulimia Nervosa misslyckas med att aktivera frontostriala nervbanor till samma grad som friska individer.

Dysregleringen av frontostriala banor bidrar till en försämrad kapacitet till självkontroll som interagerar med hunger - på ett sätt där hunger frigörs från den reglerade kontrollen. Försök att kompensera för viktökning bidrar till beteenden som självförvållad tömning. Dessa beteenden interagerar med belöningssystemet vilket kan leda till att hetsätning och självförvållad tömning är beteende som förstärks till vane-liknande beteenden, som till slut utvecklas till Bulimia Nervosa.


Definitioner:
Frontostriala nervbanor (regioner) fungerar som en regulator av exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner är en samling kognitiva funktioner som inkluderar bland annat selektion och perception av viktig information, planering och organisering, beslutstagande, och kontroll av beteende. Frontostriala nervbanor är alltså centrala för att kunna skjuta upp behovstillfredställelse och för att kunna inhibera automatiskt agerande.

Temporoparietala nervbanor inkorporerar information från Talamus (samordnare av aktivitet mellan hjärnans olika delar) och det limbiska systemet (känslohjärnan), så väl som från syn- och ljudintryck, samt somatosensori.

Källor:
Marsh R, Steinglass JE, Gerber AJ, et al. Deficient activity in the neural systems that mediate self-regulatory control in bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry. 2009;66:1?13.
Marsh R, Horga G, Wang Z, et al. An fMRI study of self-regulatory control and conflict resolution in adolescents with bulimia nervosa. Am J Psychiatry. 2011;168:1210?20.
Lock J, Garrett A, Beenhakker J, et al. Aberrant brain activation during a response inhibition task in adolescent eating disorder subtypes. Am J Psychiatry. 2011;168:55?64.
Skunde M, Walther S, Simon JJ, et al. Neural signature of behavioural inhibition in women with bulimia nervosa. J Psychiatry Neurosci. 2016;41:E69.
Amianto F, Caroppo P, D?Agata F, et al. Brain volumetric abnormalities in patients with anorexia and bulimia nervosa: a voxel-based morphometry study. Psychiatry Res. 2013;213:210?6.
Marsh R, Stefan M, Bansal R, et al. Anatomical characteristics of the cerebral surface in bulimia nervosa. Biol Psychiatry. 2015;77:616?23.
Wikipedia


(Detta var ett komplext ämne, konstruktiv kritik välkomnas)


Logga in för att kommentera