Proteinsyntes skolarbete.

cykelfrida Tjej, 24 år

777 forumsinlägg

Skrivet:
5 november 2012 kl. 23:26
cykelfrida Tjej, 24 år

Hej! Jag behöver hjälp med vad proteinsyntesen är. Och ja, jag har googlat och ja, jag har kollat filmer och ja, dom var på danska.
Så jag behöver hjälp om vad det är. Enkelt och bra förklarat.

Tack på förhand!

Går 1 året i gymnasiet, samhällsprogrammet!

Kaoskraft Tjej, 30 år

196 forumsinlägg

Skrivet:
6 november 2012 kl. 01:14
Kaoskraft Tjej, 30 år

"Kvävebaskoden i mRNA översätts till en följd av aminosyror i ett protein, kallas även proteinsyntes."

Quotar mig själv från något jag skrev när jag läste Biologi A. Hur pass enkelt vill du ha det? Du kan få hela min text att läsa om du tror att den hjälper.

Nimli Kille, 36 år

3 forumsinlägg

Skrivet:
24 november 2013 kl. 11:31
Nimli Kille, 36 år

Proteinsyntes är den process i cellen som tillverkar proteiner. Ibland används begreppet specifikt om det steg, translationen, där RNA översätts till sekvenser av aminosyror i cellens ribosomer, men oftast menar man en flerstegsprocess som börjar med transkription och slutar med translationen. Proteinsyntesen skiljer sig något mellan eukaryoter och prokaryoter.

Transkriptionen utgår från den ena av trådarna i DNAmolekylens dubbelspiral. Ett enzym, RNA-polymeras II, binds till en specifik position på DNA:t, promotorn, som markerar startpunkten för transkriptionen. DNA-molekylens trådar särar därvid på sig. RNA-polymerasmolekylen förflyttar sig sedan längs den ena av DNA-trådarna och skapar en komplimenterande RNA-sekvens, mRNA.

Processen avslutas med att den nyss producerade mRNA-kedjan förses med skyddande molekyler i de båda ändarna för att förhindra nedbrytning. I 5'-ändan läggs en 5'-cap till och 3'-ändan förses med en poly-A-svans.

I eukaryoter sker sedan vanligtvis ytterligare redigering av den preliminära mRNA-molekylen genom att oönskade intronsekvenser tas bort.

Translationen utförs på en ribosoms yta. Där kombineras flera aminosyror till en polypeptid i en sekvens som styrs av en mRNA-molekyl. Alla de 20 aminosyrorna som används av levande organismer på jorden motsvaras av en eller flera bastripletter (kodon) i mRNA-molekylen. Aminosyrorna transporteras till ribosomerna bundna till tRNA (transport-RNA). Det finns en unik tRNA-molekyl för varje aminosyra och den innehåller dels en sektion som binder till den specifika aminosyran, dels en bastripplett som är komplementet till det kodon som specificerar aminosyran i den genetiska koden.

Ribosomen kan finnas både fritt i cellens cytoplasma och bunden till cellens endoplasmatiska nätverk (ER). Var ett visst protein syntetiseras beror på var det ska användas. De flesta proteiner bildas av ribosomer bundna till ER, och hamnar efter tillverkningen i ER, där efterföljande modifieringar sker, till exempel glykosylering.

Sekvensen av aminosyror i ett protein avgör hur de ska vecka sig och få struktur. Strukturen kan delas in i primärstruktur, sekundärstruktur, tertiärstruktur och kvartenärstruktur. Veckningen hjälps på traven av hjälpproteiner som kallas chaperoner. Veckningen går väldigt fort och chaparonernas roll är att göra om proteiner som blir felveckade. Om proteinet inte skulle klara vecka sig rätt, märks det med ubiquitin och bryts ner i en proteosom.

Många proteiner genomgår andra förändringar efter translationen. Detta kan till exempel vara skapandet av disulfid-bryggor mellan olika delar av proteinet och kombinering med andra molekyler som fetter och kolhydrater.

glasklart va ^^


Du måste vara inloggad för att skriva i forumet