Nihilistsällskapet

Nihilists�llskapet

Om grupppen

Grundare: Jonqen
Startad: 22 februari 2021 kl. 04:03
Kategori: Livsstil
Typ: Alla får bli medlemmar. Inget godkännande krävs.

En grupp för nihilister vars funktion kommer fokusera på diskussion, organisation och gemenskap. Tillåter alla människor intresserade av nihilism, absurdism, existentialism och tankesystem som liknar nihilism.