grodan8s blogg30 år. Bor i Linköping, Östergötlands län. Är online nu.

grodan8

Senaste inläggen

om robyn konsert kaos
12 minuter sedan
om blogginlägget
19 augusti kl. 06:59
alex tvserie
19 augusti kl. 06:51
ny ebola smitta i afrika
18 augusti kl. 06:39
ser lotta på liseberg
11 augusti kl. 16:20
om sverige klimat
8 augusti kl. 06:12
råttor
7 augusti kl. 10:36
vart sjuk nu
6 augusti kl. 06:23
vilken jobbig värme nu
25 juli kl. 19:06
vill köpa en smart ring
25 juli kl. 18:14
Visa alla

om sverige klimat

Rent allmänt gäller att de områden där det i dag finns tydliga årstider, med snö och havsis på vintrarna, påverkas mer än världen i genomsnitt. Eftersom den allmänna uppvärmningen leder till mindre snö och is, ändras markens reflektionsförmåga och därmed energiutbytet mellan atmosfär och markyta. Regionalt förstärker detta klimatförändringen ytterligare något, jämfört med enbart den ökande växthuseffekten.
Temperaturökningen i Sverige väntas också bli ojämnt fördelad över året, med en större ökning på vintern än på sommaren, och med något större förändringar i norr än i söder.
För Sveriges del kan en global uppvärmning innebära både fördelar och nackdelar. Varmare klimat och mildare vintrar kan säkert upplevas som positivt, även om den kortare snösäsongen skulle innebära mindre möjligheter till exempelvis vintersport.
Uppvärmningsbehoven skulle minska. Östersjön skulle oftare ligga isfri. Underhåll och planering av infrastruktur, t ex vägar och dammar, skulle påverkas - olika i olika delar av landet. Framtidens jordbruk skulle få andra förutsättningar än i dag. Och som utvecklas mer nedan påverkas vattenflöden och skogstillväxt.


Logga in för att kommentera