BellAxIzzAs vännerTjej, 27 år. Bor i Holmsjö, Blekinge län. Är offline