stolpskott har bytt namn

SirMrDunphy heter denne nu.