ignatus_s bloggKille, 46 år. Bor i Stockholm, Stockholms län. Är online nu.

ignatus_

Fakta

Civilstatus: Singel
Läggning: Straight
Intresse: Umgås
Bor: Själv
Politik: Politik?
Dricker: Vatten
Musikstil: Inte valt
Klädstil: Inte valt
Medlem sedan: 2013-03-25

Event

ignatus_ har inte lagt till några event än.

Den "Själsliga aspekten", och den "Andliga aspekten"...

Människans "Själsliga natur" är den inneboende Energi i den Fysiska kroppen.

Människans "Andliga natur" är den Energi som existerar *utanför kroppen* t.ex Kronchakrat, Kausal-chakrat, Soulstar-chakrat, Stellar-gateway chakrat, som kallas "Transpersonal chakras".

Då detta betyder? "Andlig medvetenhet" *Börjar* vid aktivering / medvetenhet av den Energi, *Utanför kroppen* (Medvetenheten om dessa Transpersonal chakras).

"Lidande" existerar inte i människans Andliga natur, pga? denna energi vibrerar på en väldigt Hög frekvens.

Människans Andliga natur kan beskrivas bäst såsom BLISS (Gudomlig glädje och frid). Den börjar vid nivån av *Kronchakrat* (och även alla andra "Transpersonal chakras".Egodöden och "lidande"

Vem är det som "lider" ? Jo, det är just Egot. "lidande" existerar inte någon annanstans...

Fråga nr.2: -Finns det något "bortom Egot" ?

Jajuste...Återupprätta vetenskaplig integritet. Läkaruppropet

17 000 läkare och medicinska forskare förklarar att det medicinska undantagstillståndet måste hävas, att den vetenskapliga integriteten måste återupprättas och att brott mot mänskligheten måste bekämpas.

Vi, världens läkare och medicinska vetenskapsmän, förenade genom vår lojalitet mot den hippokratiska eden, inser att den katastrofala folkhälsopolitiken för covid-19 som läkare och våra patienter tvingas följa är kulmen på en korrupt medicinsk allians av läkemedels-, försäkrings- och hälsovårdsinstitutioner samt de finansiella truster som kontrollerar dem. De har infiltrerat vårt medicinska system på alla nivåer och skyddas och stöds av en parallell allians av stora teknikföretag, media, akademiker och statliga organ som tjänat på denna iscensatta katastrof.

Denna korrupta allians har äventyrat integriteten hos våra mest prestigefyllda medicinska sällskap som vi tillhör, och skapat en illusion av vetenskaplig konsensus genom att ersätta sanningen med propaganda. Denna allians fortsätter att föra fram ovetenskapliga påståenden genom att censurera uppgifter och genom att skrämma och avskeda läkare och vetenskapsmän som helt enkelt publicerar faktiska kliniska resultat eller behandlar sina patienter med beprövad, livräddande medicin. Dessa katastrofala beslut har fattats på bekostnad av de oskyldiga, som drabbas av hälsoskador och dödsfall orsakade av att man avsiktligt undanhåller kritiska och tidskritiska behandlingar, eller som ett resultat av påtvingade injektioner av genterapi, som varken är säkra eller effektiva.

Läkarkåren har förnekat patienterna den grundläggande mänskliga rättigheten att ge ett verkligt informerat samtycke till de experimentella vaccininjektionerna. Våra patienter hindras också från att få den information som krävs för att förstå risker och fördelar med vacciner och deras alternativ, på grund av utbredd censur och propaganda som sprids av regeringar, folkhälsoföreträdare och media. Patienterna fortsätter att utsättas för tvångsinlåsningar som skadar deras hälsa, karriärer och barnens utbildning och skadar sociala och familjeband som är avgörande för det civila samhället. Detta är ingen tillfällighet. I boken "Covid-19: The Great Reset" har ledningen för denna allians tydligt förklarat att deras avsikt är att utnyttja covid-19 som en "möjlighet" att ställa om hela vårt globala samhälle, vår kultur, våra politiska strukturer och vår ekonomi.

Våra 17 000 läkare och medicinska forskare från det globala covid-toppmötet representerar ett mycket större, upplyst globalt medicinskt samfund som vägrar att låta sig kompromissas och som är enade och villiga att riskera den korrupta medicinska alliansens vrede för att försvara sina patienters hälsa.

Uppdraget för det globala covid-toppmötet är att få slut på denna iscensatta kris, som olagligt har påtvingats världen, och att formellt förklara att denna korrupta allians agerande utgör inget mindre än brott mot mänskligheten.

Vi måste återupprätta folkets förtroende för medicinen, vilket börjar med en fri och öppen dialog mellan läkare och medicinska forskare. Vi måste återupprätta de medicinska rättigheterna och patienternas autonomi. Detta inbegriper den grundläggande principen om det heliga förhållandet mellan läkare och patient. Det sociala behovet av detta är flera decennier försenat, och därför är vi läkare i världen tvungna att agera.

Efter två års vetenskaplig forskning, miljontals behandlade patienter, hundratals genomförda kliniska prövningar och vetenskapliga data som delats har vi visat och dokumenterat våra framgångar när det gäller att förstå och bekämpa covid-19. När vi överväger riskerna och fördelarna med viktiga politiska beslut har vårt globala covid-toppmöte med 17 000 läkare och medicinska forskare från hela världen nått samförstånd om följande grundläggande principer:

1. Vi deklarerar och uppgifterna bekräftar att injektionerna av den experimentella genterapin mot covid-19 måste upphöra.

2. Vi deklarerar att läkare inte ska hindras från att ge livräddande medicinsk behandling.

3. Vi deklarerar att det nationella undantagstillståndet, som underlättar korruption och förlänger pandemin, omedelbart bör upphöra.

4. Vi deklarerar att den medicinska integriteten aldrig mer ska kränkas, och att alla rese- och sociala restriktioner måste upphöra.

5. Vi deklarerar att masker inte är och aldrig har varit ett effektivt skydd mot ett luftburet luftvägsvirus i samhället.

6. Vi deklarerar att finansiering och forskning måste inrättas för vaccinationsskador, död och lidande.

7. Vi deklarerar att ingen möjlighet bör nekas, inklusive utbildning, karriär, militärtjänst eller medicinsk behandling, på grund av ovilja att ta en injektion.

8. Vi deklarerar att kränkningar av första tillägget och medicinsk censur från regeringen, teknik- och medieföretag bör upphöra, och att Bill of Rights (den amerikanska grundlagen om mänskliga rättigheter) bör upprätthållas.

9. Vi deklarerar att Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca och deras medhjälpare har undanhållit och medvetet utelämnat information om säkerhet och effektivitet från patienter och läkare, och omedelbart bör åtalas för bedrägeri.

10. Vi deklarerar att statliga och medicinska myndigheter måste hållas ansvariga.

I första kommentaren en länk till deklarationen på engelska och en video om deklarationen, i andra kommentaren en alternativ länk till filmen.

Besök gärna vår hemsida, där finns all information om oss och en mängd artiklar och intervjuer och flygblad som kan skrivas ut, och överst på hemsidan går det att skriva under uppropet genom att trycka på Signera nu. Länk till hemsidan hittar du i den tredje kommentaren.

17 000 läkare och medicinska forskare förklarar att det medicinska undantagstillståndet måste hävas, att den vetenskapliga integriteten måste återupprättas och att brott mot mänskligheten måste bekämpas.

Vi, världens läkare och medicinska vetenskapsmän, förenade genom vår lojalitet mot den hippokratiska eden, inser att den katastrofala folkhälsopolitiken för covid-19 som läkare och våra patienter tvingas följa är kulmen på en korrupt medicinsk allians av läkemedels-, försäkrings- och hälsovårdsinstitutioner samt de finansiella truster som kontrollerar dem. De har infiltrerat vårt medicinska system på alla nivåer och skyddas och stöds av en parallell allians av stora teknikföretag, media, akademiker och statliga organ som tjänat på denna iscensatta katastrof.

Denna korrupta allians har äventyrat integriteten hos våra mest prestigefyllda medicinska sällskap som vi tillhör, och skapat en illusion av vetenskaplig konsensus genom att ersätta sanningen med propaganda. Denna allians fortsätter att föra fram ovetenskapliga påståenden genom att censurera uppgifter och genom att skrämma och avskeda läkare och vetenskapsmän som helt enkelt publicerar faktiska kliniska resultat eller behandlar sina patienter med beprövad, livräddande medicin. Dessa katastrofala beslut har fattats på bekostnad av de oskyldiga, som drabbas av hälsoskador och dödsfall orsakade av att man avsiktligt undanhåller kritiska och tidskritiska behandlingar, eller som ett resultat av påtvingade injektioner av genterapi, som varken är säkra eller effektiva.

Läkarkåren har förnekat patienterna den grundläggande mänskliga rättigheten att ge ett verkligt informerat samtycke till de experimentella vaccininjektionerna. Våra patienter hindras också från att få den information som krävs för att förstå risker och fördelar med vacciner och deras alternativ, på grund av utbredd censur och propaganda som sprids av regeringar, folkhälsoföreträdare och media. Patienterna fortsätter att utsättas för tvångsinlåsningar som skadar deras hälsa, karriärer och barnens utbildning och skadar sociala och familjeband som är avgörande för det civila samhället. Detta är ingen tillfällighet. I boken "Covid-19: The Great Reset" har ledningen för denna allians tydligt förklarat att deras avsikt är att utnyttja covid-19 som en "möjlighet" att ställa om hela vårt globala samhälle, vår kultur, våra politiska strukturer och vår ekonomi.

Våra 17 000 läkare och medicinska forskare från det globala covid-toppmötet representerar ett mycket större, upplyst globalt medicinskt samfund som vägrar att låta sig kompromissas och som är enade och villiga att riskera den korrupta medicinska alliansens vrede för att försvara sina patienters hälsa.

Uppdraget för det globala covid-toppmötet är att få slut på denna iscensatta kris, som olagligt har påtvingats världen, och att formellt förklara att denna korrupta allians agerande utgör inget mindre än brott mot mänskligheten.

Vi måste återupprätta folkets förtroende för medicinen, vilket börjar med en fri och öppen dialog mellan läkare och medicinska forskare. Vi måste återupprätta de medicinska rättigheterna och patienternas autonomi. Detta inbegriper den grundläggande principen om det heliga förhållandet mellan läkare och patient. Det sociala behovet av detta är flera decennier försenat, och därför är vi läkare i världen tvungna att agera.

Efter två års vetenskaplig forskning, miljontals behandlade patienter, hundratals genomförda kliniska prövningar och vetenskapliga data som delats har vi visat och dokumenterat våra framgångar när det gäller att förstå och bekämpa covid-19. När vi överväger riskerna och fördelarna med viktiga politiska beslut har vårt globala covid-toppmöte med 17 000 läkare och medicinska forskare från hela världen nått samförstånd om följande grundläggande principer:

1. Vi deklarerar och uppgifterna bekräftar att injektionerna av den experimentella genterapin mot covid-19 måste upphöra.

2. Vi deklarerar att läkare inte ska hindras från att ge livräddande medicinsk behandling.

3. Vi deklarerar att det nationella undantagstillståndet, som underlättar korruption och förlänger pandemin, omedelbart bör upphöra.

4. Vi deklarerar att den medicinska integriteten aldrig mer ska kränkas, och att alla rese- och sociala restriktioner måste upphöra.

5. Vi deklarerar att masker inte är och aldrig har varit ett effektivt skydd mot ett luftburet luftvägsvirus i samhället.

6. Vi deklarerar att finansiering och forskning måste inrättas för vaccinationsskador, död och lidande.

7. Vi deklarerar att ingen möjlighet bör nekas, inklusive utbildning, karriär, militärtjänst eller medicinsk behandling, på grund av ovilja att ta en injektion.

8. Vi deklarerar att kränkningar av första tillägget och medicinsk censur från regeringen, teknik- och medieföretag bör upphöra, och att Bill of Rights (den amerikanska grundlagen om mänskliga rättigheter) bör upprätthållas.

9. Vi deklarerar att Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca och deras medhjälpare har undanhållit och medvetet utelämnat information om säkerhet och effektivitet från patienter och läkare, och omedelbart bör åtalas för bedrägeri.

10. Vi deklarerar att statliga och medicinska myndigheter måste hållas ansvariga.

I första kommentaren en länk till deklarationen på engelska och en video om deklarationen, i andra kommentaren en alternativ länk till filmen.

Besök gärna vår hemsida, där finns all information om oss och en mängd artiklar och intervjuer och flygblad som kan skrivas ut, och överst på hemsidan går det att skriva under uppropet genom att trycka på Signera nu. Länk till hemsidan hittar du i den tredje kommentaren.

https://thehighwire.com/videos/live-worlds-leading-physicians-and-scientists-hold-global-covid-summit/

https://lakaruppropet.seBreathing exercise by G.I. Gurdjieff (esoterik).

This breathing exercise was given by G.I. Gurdjieff in the last series of "All and Everything" in my opinion, this breathing exercise is *very important* (perhaps not even essential rather *Fundamental*).

Note.
1. This exercise is not something "practiced at any random moment", No? He clearly said it is a " *continous* sensing of the process of the breathing "

2. The "Divided attention" First, the sensing of the breath within the cheast area, Second, the attention of the breath within the head. This is also not something "temporal", He said, this is a *continous* sensing.

3. The last part of the exercise "now consciously direct this second half of my attention, and uninterruptedly "remembering the whole of myself," I aid this something arising in my head brain flow directly into my solar plexus. I feel how it flows."

===================================================
LIFE IS REAL ONLY THEN, WHEN "I AM"
ALL AND EVERYTHING
THIRD SERIES
G.I GURDJIEFF

Fifth talk. (page 140-141)

"This whole attention of mine, I now intentionally divide into two equal parts.
The first half I consciously direct to the uninterrupted constatation and continous sensing of the process proceeding in me of my breathing.
By means of this part of my attention I definitely feel that something takes place in me with the air I breathe.
I first clearly feel that, when I breathe in the air, the greater part, passing through my lungs, goes out again, and the lesser part remains as it were settles there, and then I feel that this settled part is gradually penetrating inward and is at it were spreading through my whole organism.
In consequence of the fact that only a part of my attention is occupied with the observation of the process of breathing proceeding in me, all the mental, feeling and reflex associations automatically flowing in my common presence still continue to be noticed by the free part of my attention, and hinder that first part of my attention intentional directed upon a definite object, but already to a much lower extent.
Now I direct the second half of my attention to my head brain for the purpose of observing and possibly constating any process proceeding in it.
And already I am beginning to feel in it, from the totality of the automatically flowing associations, the arising of something very fine, almost imperceptible to me.
I do not know just what this is nor do I wish to know, but I definitely constantate , feel and sense that this is something definite "something" arising from the process automatically proceeding in my head brain of associations of previously consciously perceived impressions.
While this second part of my attention is occupied with the afforesaid, the first half continues all the time interruptedly to watch, with so to say "concentrated interest", the result proceeding from the process of my breathing.
I now consciously direct this second half of my attention, and uninterruptedly "remembering the whole of myself," I aid this something arising in my head brain flow directly into my solar plexus. I feel how it flows. I no longer notice any automatic associations proceeding in me."