heterofob har bytt namn

spottloskor heter denne nu.