Vickeosaur har bytt namn

SMClothing heter denne nu.