Skrift_Frontman har bytt namn

hopplosframtid heter denne nu.