SineQuaNon har bytt namn

Heimdall heter denne nu.