Simplord har bytt namn

KingOfShit heter denne nu.