Killstripes har bytt namn

Kladdekauga heter denne nu.