Demacia har bytt namn

PlattaPattar heter denne nu.