Deicide har bytt namn

Metal_Eliten_666 heter denne nu.