Chromosome har bytt namn

Ajdinjavel heter denne nu.