Jag kan inte ladda upp en visningsbild!

Kontrollera att bilden är:
JPG, GIF eller PNG
Mindre än 2,5-3 mb
Smalare än 3000 px

Återstår felet så öppna bilden i Paint, klipp till 150xvadsomhelst och spara som jpg.
Tillbaka till hjälpen