EternalWanderer har bytt namn

666x heter denne nu.